top of page

Jaidee Support / FAQS

Jaidee Answers Frequently Asked Questions

 • 1. หากต้องการเปิดร้านค้าต้องทำอย่างไร?
  หากร้านค้าต้องการเปิดร้าน สามารถสมัครเปิดร้านค้าได้ที่เว็บไซต์ https://admin.hoplatform.co/shop_register
 • 2. สามารถให้คะแนนพิเศษเมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกในครั้งแรกได้หรือไม่?
  สามารถให้คะแนนพิเศษได้ โดยการตั้งค่าดังต่อไปนี้ 1.โดยเข้าไปที่ระบบจัดการหลังบ้านที่เว็บไซต์ https://admin.hoplatform.co/ 2. แล้วไปที่เมนู "ข้อมูลร้านค้า" 3. ไปที่เมนู"แก้ไขข้อมูลร้านค้า" 4. ไปที่ช่อง"Point" แล้วใส่คะแนนที่ต้องการ 5. กดปุ่ม "บันทึกและย้อนกลับ" ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่าง
 • 3. รูป Banner หมายถึงอะไร ?
  รูป Banner คือ รูปหน้าปกขนาด 1080x460 PX ซึ่งแสดงอยู่ด้านบนสุดของเมนูหน้า Shop ของฝั่งลูกค้า
 • 4. หากต้องการทำโปรโมชั่นเพื่อ ให้คูปองในวันเกิดของลูกค้า สามารถทำได้หรือไม่ ?
  สามารถทำได้โดยเข้าไปทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ไปที่ระบบจัดการหลังบ้านที่เว็บไซต์ https://admin.hoplatform.co/ 2. แล้วไปที่เมนู "คูปอง" 3. ไปที่เมนู "จัดการคูปอง" 4. ไปที่ช่อง "คูปองวันเกิด" 5. หากต้องการให้คูปองแสดงสำหรับลูกค้าที่เกิดในเดือนหนึ่งๆให้เลือกเป็น "วันเกิดตลอดเดือน" 6. แต่หากต้องการให้แสดงเฉพาะวันเกิดลูกค้าเท่านั้นให้เลือกเป็น "เฉพาะวันเกิดเท่านั้น" 7. เมื่อเสร็จขั้นตอนให้เลือก "บันทึกและย้อนกลับ"
 • 5. หากต้องการจำกัดจำนวนการแลกของรางวัลสามารถทำได้หรือไม่ ?
  สามารถทำได้โดยเข้าไปดำเนินการดังนี้ 1. ไปที่ระบบจัดการหลังบ้านที่เว็บไซต์ https://admin.hoplatform.co/ 2. ไปที่เมนู "ของรางวัล" 3. เลือกเมนู "จัดการรางวัล" 4. ไปที่ช่อง "เพิ่มรางวัล" 5. หลังจากกรอกข้อมูลต่างๆ ครบแล้วให้ไปที่ช่อง "จำนวนแลกของรางวัล" 6.ใส่จำนวนครั้งที่ต้องการให้ลูกค้า 1 คนแลกได้ 7. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเลือก "บันทึกและย้อนกลับ"
bottom of page