top of page
ค้นหา

บริษัท อิสระเสรีจำกัด เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการซอฟท์แวร์กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

อัปเดตเมื่อ 2 ส.ค. 2565

ในปี 2564 ที่ผ่านมาทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เปิดโอกาสให้กับบริษัท พัฒนาซอฟท์แวร์รุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใน การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ได้เข้าร่วมขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เรารู้จักกันในนาม Depa
ในการเข้าร่วมนี้ทางบริษัท จะได้มีโอกาสในปรังปรุง พัฒนา กระบวนการในการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามมาตราฐาน ISO29110 มาตรฐาน ISO 29110 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบซอฟท์แวร์และกระบวนการให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ มีมาตราฐานในระดับสากล


นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับ ประโยชน์ในการเข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ การได้รับการสนับสนุนแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ส่งเสริมทางด้านการตลาด จับคู่ธุรกิจ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถร่วมโครงการ Mini-Voucher ส่วนลดให้กับผู้ประกอบการ SME ได้


ซึ่งการเข้าไปร่วมในครั้งนี้ตรงกับความตั้งใจของบริษัท ที่ต้องการพัฒนาส่งเสริม ศักยภาพของผู้ผลิตผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ในประเทศไทย ให้มีโอกาสสามารถแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลกได้
ภาพจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page